Hvad er magnetterapi?

1
Magnetfelter

Elektrisk ladet ioner

Ioner er elektrisk ladet. De findes i vores blod og er påvirkelig over for magnetfelter. Når et magnetisk ladet felt påvirker hhv. negative og positive ladet ioner, vil de oftest ikke ligge sammen men trækkes mod det modsatte ladet felt – nordpol(+) og sydpol(-).

2
PANTENTERET

Cirkulær magnetterapi

Velloflex magneten består af cirkulære magnetiske ladet felter, hhv. + og -. Illustrationen viser vores patenterede cirkulær magnetterapi, der altid vil påvirke ioneners flow optimal, uanset hvilken retning blodåren løber.

3
TRANSPORT AF IONER

Optimeret blodgennemstrømning

Optimeret blow flow forekommer når ionerne skiftevis passerer nord- og sydpoler (+/-), da ionerne hhv. tiltrækkes og frastødes af de cirkulære magnetfelter, hvilket kan medvirke til forøget transport af ioner – dog ikke skabe forøget blodtryk.

4
FORBEDRET BLOD FLOW

Øget blodtransport

MENNESKETS blodkar er forholdsvis elastiske, hvorfor blodkarrenes vægge kan udvides når der skabes et forbedret blod flow. Dette giver ionerne mulighed for at øge sin blodtransport gennem de nu udvidede blodkar. .

Såvel teori samt videnskabelig studier bag VelloFlex magnetterapi er baseret på den fysiske teori: Hall-Effekten

Magnetisk ladet partikler i blodet

Allerede i 1954 modtog Linus Pauling nobelprisen for forståelsen af den kemiske bindings natur – herunder at påvise, at vores hæmoglobin består af magnetisk ladet partikler (kilde: Wikepedia). Når NatriumChlorid, (NaCl), også kaldet salt, opløses i vand, opdeler saltmolyket sig i 2 partikler, hhv. en positiv ladet ion (Na+) og en negativ ladet ion (Cl-). På samme vis består blodet i kroppen af en mængde magnetisk ladet ioner, f.eks. K+ og Cl-.

Magnetfelter påvirker ionerne

Den fysiske teori, HALL-effekten, indtræder når elektriske ladet partikler bevæger sig vinkelret henover et magnetisk ladet felt. De positive samt negative ladet ioner vil hhv. blive tiltrukket eller frastødt magnetfelter, hvorfor de adskiller sig fra hinanden (se illustration). De røde pille indikerer en magnetisk retning.

Vekselvirkning

Ved at gøre brug af cirkulære magnetterapi som VelloFlex, vil man kunne udsætte ionerne for skiftevis nord og sypoler når en blodåre passerer magnetfelterne. Når de negative ladet samt positive ladet ioner vil blive udsat for hhv. nord og syd poler, vil de løbende blive frastødt og/eller tiltrukket, hvilket kan skabe et mere strømlinet flow af ionerne i et blodkar. (se illustration). De røde pille indikerer nu skiftevis retninger af et magnetisk ladet felt.