Ofte stillede spørgsmål

Kan man tåle magneter, hvis man har indopereret stålplader,kunstige eller kirurgiske implantater?

Der er ingen risiko ved brug af magnetterapeutisk behandling,såfremt man har fået indopereret eksempelvisnyt knæ, kunstig hofte etc. Magnetterapi har ikke enstærk binde/hæfte effekt, men har til formål at påvirkede magnetiske ladede ioner i kroppen. Vi fraråder dogbrugen af magnetterapeutisk behandling såfremt manhar indopereret en pacemaker eller andet elektroniskimplantat i og omkring vigtige organer.

Er der evt. bivirkninger ved magnetterapeutisk behandling?

Der forekommer ingen negative bivirkninger og man kanikke overbehandle. I opstartsfasen kan man dog opleveen forbigående træthed og lettere hovedpine samt lugtog farve på sved, urin mv. kan ændre sig. Dette indikererblot, at kroppen er ved at skille sig af med ophobedeaffaldsstoffer, hvilket kun vil forekomme i en periode. Vianbefaler at man i en sådan periode drikker ekstra vandfor at undgå hovedpine, svimmelhed mv. ad hensyn til væskebalancen.

Kan jeg stoppe min medicinske behandling?

Magnetterapi har IKKE til hensigt at substituere behandlingerordineret af egen læge, samt magnetterapiikke kan kurere sygdomme og/eller lidelser. Opsøg egenlæge, såfremt du har spørgsmål, og fortsæt altid med almindelig lægelig pleje.

Kan man bruge magetterapi under graviditet og amning?

Vello Scandinavia A/S har ikke nok kendskab til at konkludere, hvorvidt magnetterapi kan have negativ indvirkning på et foster ved graviditet, hvorfor vi fraråder magnetterapeutiskbehandling under graviditet og amning.

Hvor hurtig har jeg en effekt af magnetterapeutiskbehandling?

Vi mennesker er meget forskellige fra person til person og ligeledes vores symptomer samt smertetærskel.Generelt kan vores kunder mærke en effekt alleredeefter 3-4 dage enten i form af en kriblen fornemmelse i yderste led og/eller en varmende følelse. Andre kan dog først mærke en forandring i kroppen efter 2-3 uger. Smertelindringen opleves ofte ved at man bliver bedre i stand til at klare hverdags gøremål, som tidligere forvoldteproblemer grundet kroniske smerter. Hertil også en dybere og mere rolig søvn.

Hvordan skal VelloFlex magnetmadrassen vende?

VelloFlex madrassen har både en uld- og bomuldssideog grundet VelloFlex’s cirkulære magnetterapi, virker behandlingenens uanset hvordan man vender produktet.Det er meget individuelt fra person til person hvorvidt man ønsker at sove på uldsiden eller bomuldssiden. De fleste sover på bomuldssiden i de varme sommermåneder, men vi råder vore kunder til at prøve sig frem og vurdere hvad man selv finder mest behageligt.

Skal jeg ligge et lagen henover VelloFlex magnetmadrassen?

Vi anbefaler at bruge et lagen henover VelloFlex magnetmadrassen af hygiejniske årsager. Man kan sagtenssove direkte på ulden, men det er kundens egen vurderinghvad man finder mest behagelig og hygiejnisk.Såfremt nattelige uheld kan forekomme, anbefaler vi en Vello madrasbeskytter (se dette katalog), som beskytter VelloFlex madrassen mod uheld uden at det har indflydelse på den magnetterapeutiske virkning. Derudoverfraråder vi benyttelse af tykke madrasbeskyttere på VelloFlex madrassen der er tykkere end 1 cm.

Kan VelloFlex Classic og Royal vaskes?

Til den almene rengøring, anbefaler vi månedligt en støvsugning af madrassen samt evt. at forstøve/stænke den med rent veand og børst med en blød børste. Dette kan foretages mens madrassen stadig ligger på senge. Deruodver kan man med fordel hænge madrassen ud til luftning og i klar frostvejr. Ved mindre uheld kan man piske noget skum op fra sæespåner eller brun sæbe og frdele sæebn på madrasse og børste med en blød børste eller svamp. Afslut gerne med at forsøve/stænke med rent og igen børste med en blød børste. For dybere rengøring anbefales brugen af Vello’s org. Uldrens Produktgaranti Vello Scandinavia A/S yder 30 års garanti på de indsyede magetfolier og magnetfelternes styrke, samt 3 års reklamationsret på produkterne for evt. fabrikationsfejl i syning eller lignende.